Trapping Treatment

Sistem pemasangan perangkap untuk hama sasaran lalat, kecoa dan tikus